De volledige elektrische installatie van je woning bestaat uit verschillende leidingen, kabels en elektrische elementen, die al dan niet onderling verbonden zijn.

Om dit geheel duidelijk en planmatig in kaart te brengen is er een soort universele taal ontwikkeld in de vorm van een √©√©ndraadschema.

Hierop wordt de verdeling van alle leidingen en kabels schematisch weergegeven door middel van een reeks elektrische symbolen.