Lichtstudies

Sinds kort zijn we ook gestart met lichtstudies. We ontwerpen een gepaste oplossing voor binnen- en/of buitenverlichting.

Na het kiezen van de armaturen stellen we een lichtplan samen waardoor we kunnen afleiden of er voldoende licht wordt gegenereerd.

Nadien visualiseren we de verkregen resultaten voor de klant zodat er, indien nodig, nog aanpassingen kunnen gedaan worden.